Pamiętaj o prawidłowym serwisie!

Właściwe użytkowanie

Jedną z najważniejszych rzeczy podczas pracy jest bezpieczeństwo. Trzeba mieć na uwadze, że niesprawna brama, posiadająca wadę lub usterkę, może doprowadzić do niebezpiecznych sytuacji i jednocześnie naraża na utratę zdrowia lub życia pracowników przebywających w jej pobliżu. Każde, nawet najmniejsze uszkodzenia, należy jak najszybciej usunąć, a do tego czasu urządzenie nie powinno być używane. Dodatkowo, wszyscy pracownicy obsługujący bramy, powinni zostać przeszkoleni, aby obsługiwać je prawidłowo. Warto zwrócić uwagę, aby w pobliżu bramy nie znajdowały się niepożądane przedmioty, zwierzęta, osoby.

Pamiętajmy też, że do właściwego użytkowania zalicza się również utrzymanie skrzydła w czystości, co zapewni poprawne działanie urządzenia oraz wyeliminuje ewentualne niebezpieczne sytuacje. Nie chodzi tu o estetykę z zewnątrz, lecz o regularne usuwanie zanieczyszczeń w poszczególnych elementach, jak np. prowadnice, w których zbiera się ewidentnie najwięcej nieczystości.

Regularna konserwacja jest kolejnym elementem właściwego użytkowania bramy. Warto pamiętać, że konieczna jest coroczna kontrola i konserwacja bramy segmentowej z napędem elektrycznym do czego zobowiązuje norma EN 12635. Nieprzestrzeganie zaleceń konserwacyjnych grozi utratą rękojmi, natomiast zapewnienie odpowiedniej konserwacji, zapewni długi czas eksploatacji urządzeń. Dzięki proponowanym przez nas rozwiązaniom serwisowym, nasi Klienci unikają dodatkowych kosztów ewentualnych napraw, a regularne przeglądy zapewniają lepszą sprawność urządzeń.

Nasza firma prowadzi profesjonalny serwis - Zapraszamy do kontaktu.

Masz pytania?

Skontaktuj się z nami

Entros S.A.

ul. Warneńczyka 66, 35-612 Rzeszów

-

tel.: +48 794 320 011

-

Numer konta bankowego:
ING 50105015621000009031565279

-

KRS 0000712279, NIP: 813 376 71 01, REGON: 369161964

Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy KRS,

Kapitał zakładowy 102 000,00 zł wpłacony w części tj. 68 000,00 zł

Napisz do nas

Oświadczam iż zapoznałem się z treścią Klauzuli informacyjnej

  Odśwież Captcha