Informacje dla Akcjonariuszy

Zarząd Spółki pod firmą ENTROS Spółka Akcyjna z siedzibą w Rzeszowie (dalej “Spółka”) zawiadamia, iż uchwałą Zarządu Spółki z dnia 1.03.2021 r. akcjonariusz Bogdan Wierciński został pozbawiony praw udziałowych w Spółce.

Zarząd Spółki pod firmą ENTROS Spółka Akcyjna z siedzibą w Rzeszowie (dalej “Spółka”) na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1978) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki tj. ul. Warneńczyka 66, 36-612 Rzeszów.

 

Masz pytania?

Skontaktuj się z nami

Entros S.A.

ul. Warneńczyka 66, 35-612 Rzeszów

-

tel.: +48 794 320 011

-

Numer konta bankowego:
ING 50105015621000009031565279

-

KRS 0000712279, NIP: 813 376 71 01, REGON: 369161964

Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy KRS,

Kapitał zakładowy 102 000,00 zł wpłacony w części tj. 68 000,00 zł

Napisz do nas

Oświadczam iż zapoznałem się z treścią Klauzuli informacyjnej

  Odśwież Captcha