Aktualności

Dowiedz się co dzieje się w firmie ENTROS.

Masz pytania?

Skontaktuj się z nami

Entros S.A.

ul. Krzyżanowskiego 4B/3, 35-327 Rzeszów

-

tel.: +48 794 320 011

-

Numer konta bankowego:
Santander 22 1090 2750 0000 0001 3547 4819

-

KRS 0000712279, NIP: 813 376 71 01, REGON: 369161964

Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy KRS,

Kapitał zakładowy 102 000,00 zł wpłacony w części tj. 27 000,00 zł

Napisz do nas

Oświadczam iż zapoznałem się z treścią Klauzuli informacyjnej